تبلیغات
مشق مهربانی - هستی آخر زینب
مشق مهربانی

نیزه مزن سنگ مزن بر رخ یاس مادرم

ای بی حــیا پاره مکن حنجره ی برادرم

            **************

از چه نشسته ای تو بر سینه ی نور دیده ام

نیزه ی غـــم چـــــرا زدی بــــــر دل داغدیده ام

خنجر کین نهـــاده ای زیــــر گلــــوی یاسمن

از چه تو می زنــــی شــرر بر دل بی قرار من

اینکه به زیر تیغ توست لاله ی سرخ مصطفی است

نـــــور دو چشــــم فاطمــه، خامس اصحـاب کساست

دیده ی خون فشان من مـــحـــو جــمـــال یاور است

کشته ی تیغ خنجرت پـــاره ی قــلـــب حــیـــدر است

جان علی، جان رسول، تــیـــغ مـــزن بـــه حنجرش

شرم نـــمـــــی کنی تـــــو از روی کــــبــــود مادرش

بار دگــــر دســـت جفــــا شــعــله زده بــــه خانه ام

سوخته شــــــد ز هـــرم آن لالـــــه ی بی نشانه ام

بال و پــــر کبــــــوتــــــرم زخـــمـــــی تیر اشقیاست

این که به خون فتاده است جسم عزیز مصطفی است

زینبــــــم و حســـیـــــن مــــن پاره ی پیکر من است

این گل افتاده به خون هستــــــی آخــــــر من است

من به فدای پیکر زخمـــــــی و ســــــرجــــــــدای او

هستی خــود فـــــدا کنــــــــم در ره کـــــربــــلای او

دشــمــــن دیــــن جـــد مـــا شعله زده به خیمه ها

آبلـــــه زد ز تشنگــــی صـــــــورت لالــــه هــــای ما

اهل حرم غرق فغــــــان در غـــــم هجــــران حسین

در غل و زنجیر ستــــم گشتــــه عـــزیــــزان حسین

دست خزان نشسته بر صـــــورت غنچـــــه های من

نیست ابالفضل حسیــــن یـــــــاور بــــا وفـــای من

دیده ی گلهای حـــرم ابــــری بـــــــاران غـــــم است

قلـــب تمـــام عـــاشقــــان غــرق عزا و ماتم است
نوشته شده در تاریخ شنبه 3 دی 1390 توسط محمد عطارروشن

قالب وبلاگ